Over ons

In het voorbije Lionsjaar besliste de Club om een eigen sociaal werk op te richten om onze “We Serve” te vertalen naar de kansarmoede in eigen regio.

Hiervoor werd een specifieke vzw opgericht: 4ALLIONS vzw.

De naamkeuze verwijst naar een “Alliance”, “Aliens” en Lions International.

De doelgroep: alle jongeren 12+ in eigen regio, die kansen zoeken voor hun ontwikkeling.

De vzw zal trachten initiatieven te nemen om de talenten van de jongeren optimale groeikansen te geven.

De vzw zal in nauwe samenwerking met bestaande structuren van scholen, overheden en vrijwilligerswerk, trachten bruggen te bouwen tussen deze structuren om tot een optimaal resultaat te komen voor het individu.

Waar nodig kan de vzw op eigen initiatief vrijwilligerswerk organiseren.

De vzw krijgt een Algemene Vergadering die bestaat uit alle leden van LC Antwerpen Moerland, een bestuur dat congruent is aan het bestuur van de Club en een directiecomité dat bestaat uit eigen clubleden.